Utrustning och regler för yrkessjöfart (SOLAS)

På denna sidan kan du hitta information taget från Transportstyrelsen som hjälper dig med att välja utrustning för ditt fartyg i dess verkande fartområde.

Tillsyn

Transportstyrelsens tillsynsverksamhet styrs i huvudsak av fem lagar:

  • Fartygssäkerhetslagen (2003:364)
  • Lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
  • Arbetsmiljölagen (1977:1160)
  • Lagen (2006:1209) om hamnskydd
  • Lagen (2004:487) om sjöfartsskydd.

Totalt genomförs årligen ca 4000 besiktningar, inspektioner och kontroller.

Tillsynshandboken (THB) 

Tillsynshandboken beskriver bland annat hur kontroller ska genomföras samt i vilken författning man kan hitta regelkraven. Tillsynsbokens indelning bygger på de mallar som används vid besiktning av fartyg.

Klicka här för att komma till THB

Tillsynshandboken är inte tillämplig för fartyg i inlandssjöfart.
Information från Transportstyrelsen

Fartområden översikt (PDF)

Karta över Fartområden (PDF)

Vi på Ekens Naval AB utför service på det flesta fabrikaten inom Flytvästar, överlevnadsdräkter samt livflottar.
Vi säljer även ny sjösäkerhetsutrustning som ex pyrotekniska signaler, livbojar, IMO skyltar, flytvästar mm.

Klicka här för att komma till Yrkesutrustningen


Kontakta oss på 08-6309266 för eventuella frågor

OBS Denna information är tagen direkt ifrån transportstyrlsen och är ett hjälpmedel.
Vi tar inget ansvar för eventuell felskrivning.
Är du osäker kolla då upp informationen med din besiktningsman!